Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) zawiera ogólne warunki dostępu i korzystania z serwisu internetowego BieganieUskrzydla.pl znajdującego się na stronie https://bieganieuskrzydla.pl/ oraz z forum dyskusyjnego dostępnego na stronie https://bieganieuskrzydla.pl/forum (zwanych dalej „Portalem” lub „Serwisem”).
1.2. Usługa dostępu (zwana dalej „dostęp”) do portalu BieganieUskrzydla.pl jest świadczona przez firmę „Bieganie Uskrzydla – Kamil Nowak” (zwaną dalej „Właścicielem” lub „Administratorem”).
1.3. Wszystkie osoby korzystające z serwisu i publikujące dane samodzielnie lub za pośrednictwem redakcji Portalu oświadczają, że zgadzają się z obowiązującym regulaminem i posiadają wiedzę dotyczącą jego brzmienia. Ponadto nie zgłaszają zastrzeżeń dotyczących treści niniejszego regulaminu.
1.4. Wszelkie treści publikowane samodzielnie przez Użytkowników (w szczególności: wypowiedzi na forum dyskusyjnym, komentarze udzielone pod artykułami czy postami na forum, wszelkie pliki graficzne lub inne materiały graficzne czy zdjęciowe itd.), a także treści przesyłane przez Użytkowników do Administratora (wyniki imprez, regulaminy, komunikaty, newsy, artykuły itd.) traktowane są jako dane (zwane dalej „danymi”).
1.5. Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). W związku z powyższym prawem chcielibyśmy spełnić nasz obowiązek informacyjny o tym, jak przetwarzamy dane Użytkowników portalu BieganieUskrzydla.pl. Informacja o przetwarzaniu danych dostępna jest w zakładce Polityka Prywatności (dostępna pod adresem: https://bieganieuskrzydla.pl/polityka-prywatnosci/).
1.6 Administrator portalu, mimo dołożenia wszelkich starań, nie gwarantuje poufności treści przechowywanych w bazie danych Portalu, w tym prywatnych wiadomości i danych kontaktowych Użytkowników. Każdy Użytkownik umieszcza na Portalu oraz przesyła przy pomocy funkcjonalności Portalu wszelkie dane na własną odpowiedzialność.
1.7. Użytkownikowi Portalu nie przysługują żadne roszczenia.
1.8. Użytkownik Portalu zgadza się na wyświetlanie treści reklamowych obok zamieszczanych przez niego danych.
1.9. Zabronione jest kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikowanie Portalu lub jakiejkolwiek jego części bez pisemnej zgody Administratora.
1.10. Zabrania się wysyłania na Portal materiałów uzyskanych nielegalnie lub w inny sposób naruszających prawo.
1.11. Użytkownik publikujący dane w Portalu niniejszym upoważnia Administratora do zapisywania publikowanych danych w pamięci serwerów oraz na kopiach bezpieczeństwa.
1.12. Użytkownik publikujący dane w Portalu niniejszym upoważnia Administratora do obróbki, zmian i dostosowania tych danych do wymogów Portalu.
1.13. Użytkownik publikujący dane w Portalu niniejszym upoważnia Administratora na wykorzystywanie danych lub części danych w materiałach marketingowych Portalu.
1.14. Celem Portalu jest dostarczanie informacji dla biegaczy, jednakże informacje: nie zawsze są szczegółowe, wyczerpujące, dokładne lub zaktualizowane; mogą odwoływać się do zewnętrznych portali, nad którymi nie mamy żadnej kontroli i za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności; nie są poradami, chyba że zostało to wyraźnie zaznaczone; mogą zawierać błędy.
1.15. Portal BieganieUskrzydla.pl nie jest dziennikiem albo czasopismem w rozumieniu Ustawy Prawa Prasowego. Za opinie wyrażane na stronie odpowiadają osoby je tam umieszczające.
1.16. W obrębie Portalu BieganieUskrzydla.pl mogą być emitowane materiały promocyjne Właściciela strony lub innych zewnętrznych firm. Wszelkie takie materiały posiadają odpowiednie oznaczenia. Reklamodawcy zamieszczający materiały promocyjne deklarują, iż wszelkie treści ich reklam są zgodne z prawem i dobrymi obyczajami.
1.17. Za ogłoszenia reklamowe oraz artykuły promocyjne i pozostałe treści nie odpowiada Właściciel Portalu BieganieUskrzydla.pl.
1.18. Regulamin może być zmieniany przez Administratora w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na niniejszej stronie internetowej. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia, o ile nie zastrzeżono inaczej.

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKÓW

2.1. Osoba fizyczna będąca Użytkownikiem oświadcza, że jest pełnoletnia lub korzysta z Portalu za zgodą i wiedzą rodziców lub opiekunów prawnych.
2.2. Warunkiem samodzielnej publikacji danych w serwisie przez Użytkownika jest rejestracja indywidualnego konta w Portalu.
2.3. Warunkiem samodzielnego zamieszczania w portalu danych jest założenie indywidualnego konta. Aktywacja Dostępu wymaga wypełnienia i wysłania przez użytkownika formularza rejestracyjnego zawierającego unikalny login oraz rejestracyjny adres email. Warunkiem założenia konta jest przejście przez proces rejestracji oraz akceptacja niniejszego Regulaminu.
2.4. Korzystanie z portalu BieganieUskrzydla.pl jest nieodpłatne.
2.5. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treść danych zamieszczanych w serwisie samodzielnie (z wykorzystaniem posiadanego konta) oraz za treść danych przesyłanych do
publikacji za pośrednictwem redakcji portalu BieganieUskrzydla.pl.
2.6. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane nie będą świadomie i w złej woli nieprawdziwe, niedokładne lub wprowadzające w błąd osoby trzecie.
2.7. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane nie będą naruszały praw osób trzecich w tym prawa do znaków towarowych, tajemnicy handlowej ani też dóbr osobistych.
2.8. Użytkownik oświadcza, że podane przez niego dane nie będą obraźliwe oraz nie będą zawierały gróźb skierowanych pod adresem osób trzecich.
2.9. Użytkownik oświadcza także, że podane przez niego dane nie będą zawierały wirusów, trojanów lub innych programów komputerowych, których celem jest przechwytywanie danych osób trzecich, powodowanie szkód czy niezdatności do użytku systemów komputerowych.
2.10. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych opublikowanych na łamach portalu BieganieUskrzydla.pl w celach związanych z korzystaniem z portalu. Wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla celów marketingowych i statystycznych przez Administratora.
2.11. Portal BieganieUskrzydla.pl informuje ponadto, że użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do jego danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, usunięcia lub anonimizacji.
2.12. Na wniosek Użytkownika przesłany do Administratora możliwe jest całkowite usunięcie konta Użytkownika. Adres do Administratora podany jest na stronie https://bieganieuskrzydla.pl/kontakt/
2.13. Administrator zastrzega sobie prawo do ograniczenia i rozszerzania zakresu uprawnień oraz parametrów technicznych konta Użytkownika bez podania szczególnych przyczyn.
2.14. Konta Użytkowników nie służą Administratorowi do przesyłania targetowanych reklam na podany podczas rejestracji adres e-mail.

PODSTAWOWE ZASADY PANUJĄCE NA PORTALU

3.1. Portal tworzy społeczność osób, które cenią sobie towarzystwo kulturalnych ludzi. Każdy Użytkownik Portalu ma prawo do spędzenia tutaj miłych chwil, wymiany doświadczeń, zdobycia wiedzy oraz udzielenia pomocy innym.
3.2. Wszyscy Użytkownicy Portalu ponoszą pełne konsekwencje za propagowane i rozpowszechniane przez siebie treści. Łamanie zasad i Regulaminów karane będzie ostrzeżeniem, zablokowaniem konta lub w wyjątkowych sytuacjach usunięciem konta Użytkownika.

PODSTAWOWE ZASADY PANUJĄCE NA FORUM

4.1. Nowy Użytkownik powinien zapoznać się ze strukturą Forum oraz Portalu.
4.2. WARTO POMYŚLEĆ! Posty, które będą bez poprawnej stylistyki, ortografii, interpunkcji i polskich znaków diakrytycznych Administrator będzie usuwać. Przykładowym wpisem nadającym się do usunięcia mógłby być: „hej jaki zegarek do biegania kupić?. Jestem mlodym i poczatkujacym biegahaczem. jaka marke polecacie?”.
4.3. NAJPIERW WYSZUKIWARKA. Warto pamiętać, że dużo wiedzy i praktycznych odpowiedzi znajduje się już na Portalu. Dobrze będzie, aby za każdym razem przed dodaniem nowego wpisu prześledzić Portal za pomocą opcji szukaj.
4.4. Zakładając nowy wątek warto zaplanować jego tytuł. Tytuł wpisu powinien dobrze odzwierciedlać treść jaka pojawi się w samym poście.
4.5. Forum oraz Portal posiadają odpowiedni układ stron. Szczególnie Forum ma jasno określone kategorie, więc prosi się Użytkowników, aby zakładali nowe wpisy adekwatnie od opisu tych kategorii.
4.6. Na Forum istnieje zakaz jakiejkolwiek formy reklamy i działalności handlowej w jakimkolwiek miejscu poza działem ogłoszeń. Jako reklamę traktuje się także nachalne linkowanie do komercyjnych stron www oraz tzw. marketing szeptany.
4.7. Administrator Portalu zabrania zamieszczania na Forum linków, które kierują Użytkowników do innych portali biegowych. Za portal biegowy uważa się wszystkie strony, na których przynajmniej 50% publikowanych treści dotyczy tematyki biegania, fitness, zdrowia.
4.8. Zabrania się świadomego modyfikowania i edytowania postów, w taki sposób, że zmieniają one sens pierwotnej wypowiedzi, mając na celu wprowadzenie innych Użytkowników w błąd.
4.9. Użytkownicy nagminnie stwarzający problemy i konflikty będą usuwane z Forum.
4.10. Wszelkie formy omijania Regulaminu w sposób jawny lub skryty będą skutkowały czasową lub trwałą blokadą konta Użytkownika.
4.11. Kary za łamanie powyższych zasad to ostrzeżenia i blokowanie, dokładna forma jak i długość zależą od przewinienia i decyduje o tym Administrator Portalu.
4.12. Decyzje Administratora są niepodważalne. Wszelkie dyskusje zakończą się ostrzeżeniem.
4.13. Nie należy umieszczać danych, które nawołują do agresji, zawierają wulgaryzmy, propagują spożywanie alkoholu, propagują środki odurzające, narkotyki, dopalacze czy obarczają niesprawdzonymi zarzutami inne osoby.
4.14. Użytkownicy są zobligowani do przestrzegania praw autorskich.
4.15. Wpisy, komentarze, opinie Użytkowników, które będą obraźliwe, wulgarne czy niezgodne z prawem będą kasowane bez podania przyczyny.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I REKLAMACJE

5.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi dostęp do danych zawartych w serwisie.
5.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w funkcjonowaniu Portalu, jeśli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Administrator zachowując należyte środki staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu serwisu
związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez operatorów internetowych oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
5.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu dostępu do serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Właściciela Portalu.
5.4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu lub też innymi okolicznościami, na które nie miał wpływu Właściciel Portalu.
5.5 Użytkownik ma możliwość składania reklamacji.
5.6. Użytkownik powinien kierować reklamację w sprawach związanych z Portalem oraz dostępem do serwisu wyłącznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres run@bieganieuskrzydla.pl
5.7. Administrator zobowiązuje się rozpatrzyć reklamacje w terminie czternastu dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu.
5.8. Portal zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu potrzebnego na przygotowanie odpowiedzi na reklamację.
5.9. Administrator zastrzega sobie prawo do uzyskania dodatkowych informacji od Użytkownika.

Data publikacji 02.11.2016, aktualizacja: 3.01.2020 r.