Polar M600 – jakość działania pomiaru tętna na nadgarstku

21 listopada, 2016

Po opublikowaniu recenzji zegarka Polar M600 otrzymaliśmy od Was wiele wiadomości z pytaniami o to, jak sprawdza się pomiar tętna w tym modelu. Pytania dotyczyły głównie zagadnień związanych z poprawnością zbierania danych o tętnie podczas uprawiania różnych sportów – biegania czy kolarstwa, ale również tego, jak dokładny jest pomiar tętna z nadgarstka w porównaniu do pomiaru tradycyjnego – z opaski HR zapiętej na klatce piersiowej. Odzew był tak duży (i regularny), że postanowiliśmy spełnić Wasze oczekiwania. Odpowiedź na nadesłane pytania połączyliśmy z premierą nowej funkcjonalności naszego portalu, czyli interaktywnymi wykresami – poszczególne dane można przybliżać, wystarczy zaznaczyć obszar myszką. Jeśli kursor zbliżymy do danego miejsca na wykresie, zostanie wyświetlony dokładny wynik uzyskany podczas testów dla tego urządzenia.

Na potrzeby tego artykułu wykonaliśmy szereg biegów, a poniżej zostały zaprezentowane dwa z nich – bieg interwałowy i bieg ze stopniowo zwiększanym obciążeniem oraz testowa jazda na rowerze. Wszystkie trzy sesje są na tyle specyficzne i trudne dla urządzeń mierzących tętno z nadgarstka, że będzie to świetna okazja do ustalenia poprawności działania smartwatch’a firmy Polar. Podobny test wykonaliśmy już podczas recenzowania zegarka Garmin Forerunner 735XT, gdzie pomiar tętna odbywa się za pomocą technologii Garmin Elevate. Wówczas wyniki testowych biegów wykazały, iż Garmin nie do końca jest w stanie precyzyjnie ustalić wartość tętna podczas jazdy rowerem i biegów interwałowych. Urządzenie radzi sobie dobrze jedynie przy treningach, w których intensywność wzrasta stopniowo. A jakie wyniki uzyskamy po zakończeniu testowych sesji w Polar M600? Przejdziemy teraz do analizy poszczególnych treningów, która pozwoli na przedstawienie pełnego obrazu jakości działania pomiaru tętna w Polar M600.

Sesja biegu interwałowego z Polar M600 oraz Polar V800

Polar M600 Start (godzina) Czas Dystans (km) Średnie tętno (bpm) Średnia prędkość (km/h) Maks. prędkość (km/h) Średnie tempo (min/km) Maks. tempo (min/km)
11/26/2016 14:00:57 00:34:41 6.23 153 10.8 16.9 05:34 03:33
Polar V800 Start (godzina) Czas Dystans (km) Średnie tętno (bpm) Średnia prędkość (km/h) Maks. prędkość (km/h) Średnie tempo (min/km) Maks. tempo (min/km)
11/26/2016 14:00:56 00:34:44 6.26 153 10.8 19.4 05:33 03:06

Pierwszą badawczą sesją był trening interwałowy. Nagłe zmiany obciążeń treningowych i różne prędkości biegu wyciskają siódme poty z badanej elektroniki. Jak więc wypadł smartwatch Polar M600 podczas interwału? 

Trening rozpoczęliśmy od rozgrzewki, następnie przeszliśmy do 5 mocniejszych akcentów, które staraliśmy się biegać z coraz większym obciążeniem. Do ustalenia porównawczego poziomu tętna użyliśmy zegarka Polar V800, który rejestrował zmiany tętna z zapiętej na klatce piersiowej opaski HR. Uzyskane dane zostały nałożone na siebie na powyższym wykresie. Wskazania urządzeń są zaskakująco podobne do siebie. Widoczne są nieliczne odstępstwa, zazwyczaj w szczytowych wartościach obciążenia dla danego mocnego odcinka oraz w momencie, kiedy obciążenie treningu zmniejszało się, a poziom tętna sukcesywnie się obniżał. Najczęściej podczas tych etapów Polar M600 rejestrował wyższy poziom tętna niż był w rzeczywistości. Jednak nie są to duże wahania. Przeprowadziliśmy prostą analizę statystyczną uzyskanych wyników pomiarów. W przypadku biegu interwałowego błąd całkowity wynosi 4 ud/min. Jak wobec tego należy interpretować wyniki uzyskiwane z zegarka Polar M600? W bardzo prosty sposób: z prawdopodobieństwem 99% rzeczywista wartość tętna w danym momencie mieści się w zakresie +/- 4 ud/min względem zmierzonej wartości. Czy to dużo czy mało? Biorąc pod uwagę średnią wartość tętna podczas treningu interwałowego – 153 ud/min – błąd ten wynosi niespełna 2,6% tej wartości.

Sesja biegu ze stopniowo zwiększanym obciążeniem z Polar M600 i Polar V800

Polar M600 Start (godzina) Czas Dystans (km) Średnie tętno (bpm) Średnia prędkość (km/h) Maks. prędkość (km/h) Średnie tempo (min/km) Maks. tempo (min/km)
11/26/2016 20:11:11 00:47:58 8.95 155 11.2 13.6 05:22 04:24
Polar V800 Start (godzina) Czas Dystans (km) Średnie tętno (bpm) Średnia prędkość (km/h) Maks. prędkość (km/h) Średnie tempo (min/km) Maks. tempo (min/km)
11/26/2016 20:11:11 00:48:02 9.01 155 11.3 14.9 05:20 04:19

Drugim testowym biegiem był trening ze stopniowo rosnącym tempem. W trakcie biegu unikano gwałtownych zatrzymań czy nagłego przyśpieszania lub zwalniania. Test rozpoczęliśmy od rozgrzewki, później przeszliśmy już do docelowego treningu i stopniowo zwiększaliśmy tempo biegu. Ten etap trwał około 40 minut, a początkowe tętno wynosiło około 145 ud/min i wzrosło już przy końcu biegu do 176 ud/min. Największym zaskoczeniem okazał się środkowy etap biegu, podczas którego pomiar tętna na klatce piersiowej był na poziomie około 165 ud/min, natomiast Polar M600 odnotował w niektórych miejscach nawet odstępstwa 8 ud/min. Błąd pomiaru policzony został analogicznie jak w przypadku biegu interwałowego i wynosi 3 ud/min. Wobec średniego tętna podczas treningu – 155 ud/min błąd ten stanowi 1,9% tej wartości. Naszym zdaniem jest to rewelacyjny wynik.

Sesja jazdy na rowerze z Polar M600 i Polar V800

Polar M600 Start (godzina) Czas Dystans (km) Średnie tętno (bpm) Średnia prędkość (km/h) Maks. prędkość (km/h)
11/29/2016 20:35:05 00:36:32 13.37 143 22.0 35.3
Polar V800 Start (godzina) Czas Dystans (km) Średnie tętno (bpm) Średnia prędkość (km/h) Maks. prędkość (km/h)
11/29/2016 20:35:07 00:36:34 13.42 144 22.0 35.7

Na koniec, jako wisienkę na torcie pozostawiliśmy jazdę na rowerze i porównanie wskazań obu urządzeń marki Polar. Spośród wszystkich testowych jazd z zegarkiem Garmin 735XT, to własnie kolarstwo okazało się gwoździem do trumny, gdzie rejestrowany poziom tętna na nadgarstku zdecydowanie różnił się od ustalonego na klatce piersiowej. Czy Polar M600 również poległ na naszych testowych przejazdach? Otóż nie do końca. Od 5 minuty treningu do około 22 minuty wskazania urządzeń były bardzo zbliżone do siebie, a wskazania poziomu tętna nie rozmijały się ze sobą. Prawdziwy test możliwości M600 rozpoczyna się w drugiej części przejazdu. Mocniejsze akcenty, które spowodowały dynamiczny wzrost wartości tętna obnażają wszelkie słabości pomiaru tętna na nadgarstku. W trakcie, gdy wartość tętna przyrasta, odczyt z klatki piersiowej jest w większości przypadków wyższy o około 12-15 ud/min niż pomiar z M600. Ciekawą sprawą jest to, że w maksymalnych wartościach tętna urządzenia wykazały identyczny poziom tętna – co nie miało miejsca podczas testów Garmin 735XT, który zawsze rejestrował zdecydowanie niższe wartości. Obliczyliśmy maksymalną wartość błędu dla treningu kolarskiego jako 5 ud/min. Potwierdzenie sporej wartości błędu (3,5% średniej wartości tętna) jest widoczne wyraźnie na wykresie. Z powyższego wynika zatem, że szansa wyjścia poza zakładaną strefę tętna, w której chcemy ćwiczyć jest dużo większa i podczas samego treningu ze smartwatch’em M600, należy o tym pamiętać.

Przypominamy, że pełny test zegarka znajduje się tutaj: Polar M600, a nawiązywaliśmy do: Garmin Forerunner 735XT.

Polar M600 pomiar tętna?