New Balance RunIQ – jakość działania pomiaru tętna na nadgarstku

1 maja, 2017

New Balance RunIQ – jak dokładny jest pomiar tętna w tym zegarku? Tutaj znajduje się pełna recenzja zegarka RunIQ. W trakcie testowania sprzętu najbardziej lubimy te parametry, które można ustalić za pomocą liczb. Tętno jest wartością mierzalną, więc odkąd pojawiły się na naszych łamach interaktywne wykresy, korzystamy z nich zawsze wtedy, kiedy testujemy elektronikę. Interaktywne wykresy są tak przygotowane, aby dane można było przybliżać, wystarczy zaznaczyć obszar myszką. Jeśli kursor zbliżymy do danego miejsca na wykresie, zostanie wyświetlony dokładny wynik uzyskany podczas testów dla tego urządzenia. W czasie testów wykonaliśmy wiele biegów o różnym charakterze, a w efekcie końcowym chcemy omówić dwa z nich, w których wnioski końcowe są skrajne.

Testowy spokojny bieg z RunIQ oraz Polar M600

Pierwszym omawianym przypadkiem jest spokojny trening trwający ponad 60 minut. Bieg cechujący się stopniową zmianą wartości tętna i niewielkimi zmianami w jego zakresie. Specyficzny trening miał na celu sprawdzenie, jak reaguje zegarek RunIQ, gdy stopniowo wzrasta poziom tętna – bez nagłych jego zmian. Jeszcze przed dokładnym omówieniem tego przykładu warto wspomnieć, że urządzenie, do którego będziemy porównywać nowy produkt New Balance, to Polar M600, który wypadł znakomicie w podobnym teście. Jest to najlepszy smartwatch, jaki testowaliśmy. Sprawdzał się znakomicie w ustalaniu rzetelnej wartości tętna w trakcie aktywności fizycznej. Wracając do case study, to przez większość czasu treningu wskazania RunIQ i M600 były prawie jednakowe. Najczęściej różniły się tylko 1-2 ud/min, co jest świetnym wynikiem. W okolicach od 33 do 39 minuty biegu oba zegarki wykazały pewne wahania poziomu tętna i było to spowodowane częścią treningu w mieście, gdzie musieliśmy zatrzymywać się na światłach dla pieszych. I na tym kilkuminutowym odcinku różnica pomiędzy zegarkami dochodzi do 3-4 ud/min, co nadal jest przyzwoitym wynikiem, szczególnie dla zegarka porównywanego, czyli dla New Balance. Podsumowując ten bieg w kilku słowach można powiedzieć, że w tym konkretnym przypadku RunIQ wypadł dobrze, a nawet (pisząc wprost) świetnie. Co dalej? Na tym oczywiście nie poprzestajemy i przedstawiamy drugi (wybrany) testowy bieg.

Testowy bieg o zmiennej intensywności z RunIQ oraz Polar M600

Ten bieg to trochę połączenie zabawy biegowej i równego biegu. Pierwsza część odsłania niedopracowanie modułu pomiaru tętna w zegarku RunIQ. I nie była to wina niskiej temperatury w czasie treningu, ponieważ przed tym jak i przed poprzednim testem, oba urządzenia pracowały około 12 minut w temperaturze otoczenia. Począwszy od pierwszych minut biegu, dynamiczne zmiany wartości tętna nie służyły zegarkowi New Balance RunIQ. Do 13 minuty sesji, w tej części związanej z zabawą biegową, odczyty smartwatchy zawsze znajdowały się w skrajnych położeniach – wskazują to wykresy. Jeśli rozpoczynaliśmy mocniejszy akcent, M600 bezproblemowo reagował na zmiany (wzrosty i spadki) wartości tętna, ale konkurent już niestety nie. Zobaczcie, że podczas momentów, kiedy Polar M600 wykazywał maksimum dla poszczególnych akcentów (169 – 2 minuta treningu, 176 – 4 minuta, 175 – 7 minuta, 174 – 9 minuta, 176 – 10 minuta, 173 – 13 minuta), RunIQ można powiedzieć „nie nadążał” za nagłą zmianą i zdecydowanie zaniżał odczyt. Różnice są gigantyczne, bo niekiedy po 87 ud/min, co eliminuje ten zegarek nawet z poglądowego szacowania intensywności treningu. Później jest już lepiej i tak jak udowodnił pierwszy test, gdy spokojnie wzrasta czy też maleje poziom tętna, wtedy RunIQ daje radę i prezentuje rzeczywiste odczyty. Szczególnie to widać od 29 minuty treningu, gdzie na ostatnie 4 minuty sesji rozpoczęliśmy łagodne przyspieszanie. Polar i New Balance zareagowały poprawnie i wykazały stały wzrost tętna – widać to na wykresie jako „ładną” wznoszącą się linię.

Dość często zdarza się problem z odczytem wartości tętna w zegarku New Balance RunIQ, ponieważ albo słabo reaguje na zmiany, albo w ogóle, i żyje własnym życiem. W wielu innych biegach, szybkim zrywem rozpędzaliśmy się przez około 20-30 sekund do niemal maksymalnej możliwej do uzyskania prędkości i w tych przypadkach M600 notował szybki wzrostu poziomu tętna z początkowych około 130 ud/min do 180 ud/min. A jak pracował RunIQ? Prawie stał w miejscu tzn. z początkowych 130 wzrósł do 150 ud/min i na tym poprzestał. Poza wszystkimi treningami opartymi na stopniowej zmianie tętna, New Balance średnio radzi sobie z pomiarem tętna. To jest ostateczna konkluzja z prawie miesięcznego użytkowania zegarka. Przypominamy, że pełny test znajduje się tutaj: New Balance RunIQ, a nawiązywaliśmy do oceny Polar M600 i wykresów dla tego zegarka.