lub Zarejestruj się aby założyć posty i tematy.

Rozpocznij sezon na sportowo z pomiarem tętna marki Polar [Konkurs]

Ogłaszamy konkurs, w którym główną nagrodą jest nowy egzemplarz sensora Polar Verity Sense! Zasady konkursu są proste i każdy może wziąć w nim udział! Zobacz, co należy zrobić, aby wygrać!

Konkurs organizowany jest przez portal Bieganie Uskrzydla, w którym główną nagrodą jest nowy egzemplarz sensora Polar Verity Sense ufundowany przez oficjalnego dystrybutora firmę Sport Konsulting z Krakowa. Jeden wyłoniony w konkursie uczestnik otrzyma ten wyjątkowy produkt.

Warunki konkursu

1. Dodaj pod filmem znajdującym się na Facebooku komentarz z własnym, ciekawym zdjęciem z treningu.
2. Udostępnij powyższym film na swoim profilu Facebook.
3. Na wykonanie powyższych dwóch czynności macie czas do 15 lutego 2022 r., do godziny 12:00.
6. Każdy uczestnik konkursu może opublikować jeden komentarz (wstawić jedno zdjęcie).

Wygrywa jedno (1) najciekawsze zdjęcie treningowe. Wybierzemy to, które naszym zdaniem jest unikatowe, śmieszne i wyróżnia się na tle pozostałych 😀 😉

Nagroda w konkursie

1 nowy egzemplarz Polar Verity Sense

Regulamin konkursu

1. Organizator – serwis Bieganie Uskrzydla;
2. Uczestnik – osoba biorąca udział w konkursie;
3. Zwycięzca – Uczestnik konkursu, który został wyłoniony – wygrał – w trakcie debaty zespołu Bieganie Uskrzydla oraz zastosował się do wszystkich punktów niniejszego regulaminu;
4. Wyłonienie Zwycięzców odbędzie się w trakcie posiedzenia komisji pracowników portalu Bieganie Uskrzydla po zakończeniu konkursu. W przypadku nie wskazania Zwycięzcy Organizator rozpocznie kolejny – nowy – konkurs w celu wyłonienia Zwycięzcy w terminie wskazanym przez Organizatora;
5. Nagrodą dla Zwycięzcy w konkursie jest 1 egzemplarz Polar Verity Sense;
6. Zwycięzca (1 osoba), która zostanie wyłoniona w trakcie posiedzenia komisji i spełnia wszystkie warunki otrzymania nagrody, zostanie poinformowana o decyzji komisji w ciągu jednego dnia od zakończenia obrad za pośrednictwem serwisu Facebooku;
7. Koszt wysyłki na terenie Polski zostanie po stronie fundatora nagrody;
8. Nagroda nie podlega zamianie na równowartość pieniężną;
9. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zwycięzców pod kątem zgodności ich postępowania z zapisami niniejszego Regulaminu. Jeśli Zwycięzca zostanie zdyskwalifikowany przez Organizatora, Zwycięzca taki traci prawo do Nagrody, a Nagroda zostanie przekazana kolejnemu Zwycięzcy;
10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu na każdym etapie trwania konkursu bez informowania uczestników oraz do ostatecznej decyzji o przyznaniu nagrody głównej;
11. Jeśli Zwycięzca nie zgłosi się w terminie do 10 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników, jego nagroda zostanie przekazana innej osobie. Zwycięzca będzie proszony maksymalnie 2 razy (w dostępnej formie np. poprzez dodanie komentarza pod zwycięskim postem) o podanie danych umożliwiających dostarczenie nagrody. Jeśli kontakt pozostanie bez odpowiedzi, nagroda powędruje do innego Zwycięzcy - ogłoszone zostanie uzupełniające wskazanie nowego Zwycięzcy.
12. Reklamacje dotyczące konkursu można przesyłać w terminie do 2 dni od zakończenia wydarzenia konkursowego;
13. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez Facebook. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora – portalu Bieganie Uskrzydla;
14. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 612, z późn. zm.).

Za ufundowanie tak cennej nagrody firmie Sport Konsulting bardzo dziękuję!

Powodzenia! W przypadku pytań, piszcie śmiało na adres: run (@) bieganieuskrzydla.pl lub w wiadomościach na Facebooku.